Gmina Siedliszcze

Gmina Siedliszcze położona jest w zachodniej części pow. chełmskiego w woj. Lubelskim. Od zachodu graniczy z gminami: Puchaczów, Milejów i od północy z gmina Cyców, od wschodu z gminami Wierzbica i Chełm, od południa z gminą Rejowiec Fabryczny.

Powierzchnia gminy wynosi 153,9 km2. Gminę zamieszkuje 7213 osób, średnia gęstość zaludnienia wynosi 47 osób na km2. Sieć osadniczą tworzy 39 miejscowości (wsi), z których wyodrębniono 28 sołectw.

Forum


Serdecznie zapraszamy do dyskusji na forum  Nowy wątek  Lista wiadomości