Kościół parafialny

Drewniany Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa został wzniesiony w latach 1937-1938. Został on zakupiony w Lubieniu w pobliżu Włodawy. Wybudowany prawdopodobnie pod koniec XVIII w. kościół, dawniej pełnił rolę kościoła unickiego. Założył go cieśla z Głębokiego Zdzisław Zamorski.  W 1939 r. kościół został poświęcony przez ks. Jana Bogudzińskiego. Lekko zniszczony w czasie działań wojennych w 1939 r. kościół został wyremontowany. Kolejne remonty miały miejsce w 1968 roku, kiedy to kościół został przykryty blachą (wyremontowano wówczas także dzwonnicę). Następnie w roku 1960 budynek kościoła oszalowano od wewnątrz a w roku 1974 wykonano wzmocnienie kościoła żelaznymi szynami a z zewnątrz wykonano oszalowanie deskami sosnowymi. Kościół jest konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy. Przy prezbiterium znajdują się zakrystie. Na dachu umieszczona jest wieżyczka. Ołtarz główny (przeniesiony z Lublina) pochodzący z XVIII-XIX wieku ma charakter barokowy Znajduje się w nim zakupiony w 1968 roku obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. W drewnianych ołtarzach bocznych znajdują się następujące obrazy:

 • św. Stanisława Kostki (po lewej);
 • Niepokalanego Serca NMP (po prawej).
 • Inne obrazy zabytkowe przedstawiają Narodzenia Pana Jezusa, Ostatnią Wieczerzę, Zmartwychwstanie (XIX w.), Niepokalane Poczęcie NMP (1908 r).

Część wyposażenia (posadzka z kafelek, balustrada, krzyż, żyrandol) pochodzi z cerkwi w Mogielnicy. Wewnątrz kościoła znajduje się również drewniana chrzcielnica.

Drewniana dzwonnica z  lat 1937-1938. W dzwonnicy znajdują się trzy dzwony: jeden zakupiony z Ziem Zachodnich oraz dwa zakupione z Grobowcu. Jeden z dzwonów na którym jest gotycki napis fundacyjny,  pochodzi prawdopodobnie z przełomu XV i XVI w.

Przydrożne kapliczki:

 • Malinówka - drewniana z 1955 r. i murowana z 1970;
 • Adamów - murowana z 1971 i okresu międzywojennego;
 • Wola Korybutowa I - sprzed 1939 r.;
 • Wola Korybutowa II,
 • Dąbrowa.

Cmentarze i mogiły

 • znajdujący się w odległości ok. 300 m od kościoła cmentarz rzymskokatolicki  założony w 1946 r. Jego powierzchnia wynosi ok. 1,3 ha. Najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1944 r.
 • cmentarz ewangelicki drugiej połowy XIX w.
 • cmentarz przykościelny na którym znajduje się mogiła poległych w 1939 r.
 • w obrębie parafii znajduje się również cmentarz wojenny z 1915 r.


Forum


Serdecznie zapraszamy do dyskusji na forum  Nowy wątek  Lista wiadomości